Tlačová správa: Slovenská ekonomika potrebuje silnejší jednotný trh

Prístup na jednotný trh EU dlhodobo zvyšuje úroveň HDP na Slovensku o 15-19 %. Okrem Luxemburska neprofituje žiadna iná krajina z voľného trhu v rámci EÚ toľko, ako Slovensko. To je významne vyšší efekt, ako hodnota čistých transferov z fondov EÚ, ktoré dosahujú 1,1 % HDP ročne.

Tlačová správa: Slovenská ekonomika potrebuje silnejší jednotný trh

Ak chceme hodnotiť prínosy a náklady 20. výročia členstva SR v EÚ, začať musíme prístupom na jednotný trh. Ten je z ekonomického hľadiska najvýznamnejším faktorom.

INESS v tejto súvislosti vydáva publikáciu SILA TRHU – AKO POSILNIŤ JEDNOTNÝ TRH EÚ NA ĎALŠÍCH 30 ROKOV, ktorú si môžete stiahnuť na tomto linku.

V štúdii popisujeme prínosy prístupu na jednotný trh z pohľadu zahraničného obchodu, prílevu priamych investícií, či pohybu pracovnej sily. Zároveň ale upozorňujeme, že projekt jednotného trhu EÚ stále nie je dokončený a podnikatelia stále čelia mnohým zbytočným bariéram pri prístupe na trhy členských štátov EÚ. Postupne sa mení aj filozofia prístupu k jednotnému trhu, ktorá namiesto odstraňovania prekážok voľného obchodu prijímaním regulácií nové bariéry vytvára.

Jednotný trh je kľúčovým nástrojom konkurencieschopnosti nielen EÚ, ale hlavne Slovenska, ktoré z neho najviac profituje. V záujme budúceho ekonomického rastu Slovenska by mali vládni predstavitelia na pôde EÚ ale aj v slovenskom parlamente presadzovať také opatrenia, ktoré jednotný trh ešte viac prehĺbia.

V publikácii predstavujeme konkrétne opatrenia, ktoré by pomohli zvýšiť pridanú hodnotu spoločného trhu:

  • Jednotný trh by mal stáť na prvom mieste v prioritách EÚ, ako aj SR
  • Európska komisia by mala prísnejšie vymáhať prijímanie európskej legislatívy v členských štátoch v súvislosti s jednotným trhom
  • Trh so službami nie je dostatočne liberalizovaný, potrebné sú opatrenia na odstránenie nadbytočných národných regulácií
  • Potrebné je odstrániť zbytočné kvalifikačné požiadavky, ktoré bránia voľnému pohybu osôb
  • Regulácie a povoľovacie procesy naďalej brzdia pohyb tovarov, potrebné je uplatňovanie prístupu, kedy sa s každou jednou novou reguláciou zároveň iná regulácia odstráni(one in, one out)
  • Legislatíva prijatá v oblasti digitálnych trhov by mala byť preformulovaná tak, aby dávala viac priestoru podnikateľskému objavovaniu
  • Najväčšie nedostatky sú v oblasti spoločného kapitálového trhu. Jeho posilnenie by prinieslo potrebné zdroje na nové investície.

Štúdia bude oficiálne predstavená v utorok 30. apríla 2024 na konferencii Európsky jednotný trh - Ako ďalej?, ktorá sa ako súčasť konferenčnej tour Free Market Roadshow uskutoční v Pálffyho paláci na Zámockej 47 v Bratislave od 16:30.

Na konferencii ste srdečne vítaní, na tomto linku je bezplatná registrácia.

Konferencia spojí skúsenosti podnikateľov s jednotným trhom, regulátorov z Európskej komisie a Ministerstva hospodárstva SR, ako aj politikov – kandidátov na poslancov vo voľbách do Európskeho parlamentu. Rozdelená bude do dvoch panelov:

Panel I: Čo bráni slovenským firmám viac podnikať v Európe?

· Juraj Hrbatý (CEO & Chairman of the board, FINAX),

· Marián Jánoš (CEO, Dr. Max),

· Ján Šebo (Inštitút pre stratégie a analýzy na Úrade vlády SR),

· Mário Lelovský (viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov)

· Radovan Ďurana (analytik INESS).

Panel II: Ako vylepšiť jednotný trh?

· Vladimír Šimoňák (štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva SR)

· Zuzana Gentner Vavrová (Európska komisia, DG GROW)

· Eugen Jurzyca (SaS),

· Katarína Roth Neveďová (SMER-SD) a

· Miriam Lexmann (KDH).

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards