V školstve najmä zmeniť pravidlá hry

Rádio Expres odvysielalo dňa 25.10.2023 vyjadrenie analytika Róberta Chovanculiaka k problémom, na ktoré by sa mala zamerať reforma školstva. 

 V školstve najmä zmeniť pravidlá hry

Róbert Chovanculiak, INESS: 

"V Holandsku funguje štátna školská inšpekcia takým spôsobom, že kontroluje predovšetkým školy, ktoré majú veľmi zlé výsledky a v týchto školách sa snaží zlepšiť tieto výsledky, spolupracuje s nimi, pomáha im a realizujú nejaký plán nápravy. U nás na Slovensku štátna školská inšpekcia skontroluje skôr priemerné školy. Je potrebné zmeniť pravidlá hry a potrebujeme prechod od rakúsko-uhorského modelu školstva založeného na filozofii rozkazuj a kontroluj k manažmentu dvadsiateho prvého storočia, kde školy riadia ľudia so zodpovednosťou za ich kvalitu a systém sa zakladá na dôvere a autonómii."

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards