Všetko dobré v novom roku želá... Vaše ďalšie zdražovanie!

Plus jeden deň uverejnil analýzu dopadov odvodu. 23. 10. 2018.

Všetko dobré v novom roku želá... Vaše ďalšie zdražovanie!

Celý článok vyšiel 23. 10. 2018 v tlači.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards