Vyštudujú pedagogiku, no do škôl nejdú. Budeme potrebovať viac učiteľov, než bude absolventov pedagogiky

Denník Hospodárske noviny uverejnil komentár analytika Róberta Chovanculiaka k nedostatku učiteľov na Slovensku. 

Vyštudujú pedagogiku, no do škôl nejdú. Budeme potrebovať viac učiteľov, než bude absolventov pedagogiky

Ako povedal, treba si uvedomiť, že tento problém rieši prakticky každá krajina vo vyspelom svete.

„Je to fenomén spôsobený rastúcou konkurenciou o vysokoškolsky vzdelaných ľudí na trhu práce. V minulosti mali takíto absolventi menej možností sa realizovať, neexistovali dnes populárne povolania v manažmente, marketingu alebo médiách. Takýto špecifický problém si vyžaduje aj špecifické riešenia. To znamená zvýšiť odmeňovanie učiteľov v týchto oblastiach, napríklad formou príplatku. A taktiež mzdovo diferencovať učiteľov rôznych predmetov. To sa dá docieliť väčším priestorom na individuálne odmeňovanie v školách a znižovaním úlohy tabuľkových platov. Tu by mohli byť riešením aj autonómne školy, ktoré sa nemusia držať regulácií a štátneho kurikula, ale môžu prichádzať s novými spôsobmi, ako s menej učiteľmi kvalitne vzdelávať viac detí. V zahraničí existujú takéto školy a dokážu vďaka inováciám kvalitne vzdelávať aj triedy s 25 až 30 žiakmi, pričom na Slovensku má bežne trieda polovičné rozmery."

Celý článok zo dňa 7.8.2023 si môžete prečítať tu. 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards