Výzvy pri liečbe zriedkavých ochorení pomocou ATMPs na Slovensku

So zriedkavými chorobami sú nerozlučne späté „Advanced Therapy Medicinal Products“ (ATMPs). Ide o liečbu založenú na medicínskych produktoch postavených na jednej z troch možností: génovej terapii, somatobunkovej terapii a tkaninovom inžinierstve.

Výzvy pri liečbe zriedkavých ochorení pomocou ATMPs na Slovensku

ATMPs sa svojím charakterom vymykajú z regulačno-logisticko-ekonomického rámca „bežných“ liekov.

Nová publikácia je určená pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o špecifikách ATMPs. Publikácia Výzvy pri liečbe zriedkavých ochorení pomocou ATMPs na Slovensku nemá ambíciu navrhnúť konkrétne regulačné či iné zmeny. Jeho cieľom je posilniť diskusiu odborníkov na túto problematiku a oboznámiť širšiu verejnosť s jej existenciou.

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards