Za ekonomické vzdelanie

Vzdelanie sa prezentuje ako riešenie mnohých spoločenských problémov. Táto mágia má svoje nedostatky. Aj vzdelaní ľudia podliehajú emóciám alebo sú v morálnom konflikte a konajú inak, než by sme si podľa ich vedomostí mysleli. Nakoniec slovenský parlament je plný vysokoškolákov, neraz dokonca docentov či profesorov – a zázraky sa nedejú. Ako povedal jeden klasik slovenskej politiky, niekedy ich vzdelanie presahuje hranice ich intelektu.

Za ekonomické vzdelanie

Napriek tomuto pesimistickému konštatovaniu považujem vzdelanie za dôležité pre zvyšovanie blaha spoločnosti. Neuchráni nás pred našimi vlastnými emóciami, ale posunie hranice, kedy sa aktivujú. Ak napríklad viem, koľko (málo) v skutočnosti Rómovia čerpajú z verejných zdrojov, moje negatívne naladenie voči nim bude mať menší priestor na rozvoj.

Ako ekonóma ma preto mrzí, že na Slovensku prakticky neexistuje systematické vzdelávanie v ekonómii na stredných školách. Píšem „systematické“, pretože nedávne finále Ekonomickej olympiády opäť ukázalo, že na Slovensku je niekoľko desiatok, možno až stoviek stredoškolákov s vynikajúcimi ekonomickými znalosťami. Získali ich však takmer výhradne vďaka individuálnej iniciatíve svojich učiteľov, alebo dokonca samovzdelávaním.

Pripadá mi zbytočné vysvetľovať, ako ekonómia vstupuje do každodenného života nás všetkých. Nie je to zďaleka len o finančnej gramotnosti (ku ktorej sa táto potreba často redukuje). Ekonómia umožňuje lepšie pochopiť javy, ako sú pohyb cien, nedostatok a prebytok, uspokojenie potrieb, a tým pomáha formovať prostredie pre podnikateľské nápady.

V neposlednom rade ekonómia pomáha formovať aj informovanejšieho voliča. V samotnej ekonómii je veľa sporov a ako odbor nedáva univerzálnu politickú odpoveď na otázku ľavica verzus pravica. Ale aj pravicový, aj ľavicový volič by mal mať predstavu, ako sa tvorí rozpočet, aké sú jeho proporcie, ako fungujú medzinárodný obchod či inflácia.

Ekonómia na stredných školách naďalej ostáva len trpeným príveskom s párhodinovou časovou dotáciou. Dobrou správou nech aspoň je, že od nadchádzajúceho školského roka bude učiteľom a študentom k dispozícií kvalitná učebnica ekonómie pre stredné školy, ktorá získala medzinárodné ocenenia a ktorú sme (skromne dodám) pomohli v INESS dostať na Slovensku a do slovenčiny. Dúfam, že mnohí po nej siahnu.

HN, 17.6.2019

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards