Za a proti: zvyšovanie minimálnej mzdy

Týždenník TREND uverejnil vyjadrenie Róberta Chovanculiaka k minimálmnej mzde. 28.9.2021

Za a proti: zvyšovanie minimálnej mzdy

Róbert Chovanculiak, INESS:

"Na Slovensku sa z minimálnej mzdy stal politický marketingový nástroj, na ktorý naskakujú neinformovaní voliči a naivní aktivisti. Vo výške minimálnej mzdy vzhľadom na mzdovú úroveň sme na špici krajín EÚ. My nie sme Nemecko, kde tvorí minimálna mzda menej ako 40 percent priemernej mzdy, u nás je tento pomer nad 50 percent. A do toho máme problémy s dlhodobo nezamestnanými, chudobnými okresmi, ľuďmi bez vzdelania a marginalizovanými osadami. Ale ak chcú politici úprimne pomôcť ľudom s nízkymi mzdami, môžu im znížiť daňovo-odvodové zaťaženie."
 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards