Zisk, konkurencia a nárok pacienta

V súťaži o najnesmrteľnejšiu ekonomickú tému slovenskej politiky by téma obmedzovania neštátnych zdravotných poisťovní obsadila popredné priečky. Nič na tom nemenia ani zmeny vlády, a tak v lete 2021 máme na stole opäť zásadný návrh na obmedzenie zisku zdravotných poisťovní.

Zisk, konkurencia a nárok pacienta

Dlhodobým cieľom INESS je podporovať rozvoj trhovej ekonomiky, pretože sme presvedčení, že takéto spoločenské nastavenie prináša najväčší úžitok všetkým. Na jej úspešné fungovanie ale musia byť na mieste aj jej nástroje – konkurenčné prostredie, voľná cenotvorba, podnikateľské rozhodovanie, či ochrana vlastníckych práv. Čím viac sú tieto nástroje oklieštené, tým horšie výsledky sektor produkuje.

Publikácia Zisk, konkurencia a nárok pacienta - 12x o úlohe a fungovaní zdravotných poisťovní je zbierkou našich 12 starších komentárov. Vyberali sme pre vás také, ktoré komentujú ekonomické fungovanie slovenského zdravotníctva práve z pohľadu (ne)funkčnosti trhových nástrojov. Chceme tak prispieť k posunutiu debaty z 15-ročného prešľapovania na mieste k skutočným otázkam (ne)efektívnosti súčasného trhu zdravotného poistenia.

Publikáciu si môžete stiahnuť ako PDF tu.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards