Zodpovedný rozpočet? K novým výdavkom chýbajú príjmy, dlh Slovenska v najbližších rokoch ešte porastie

Denník Hospodárske noviny uverejnil komentár analytika Radovana Ďuranu k dôvodom rastu dlhu verejných financií. 

Zodpovedný rozpočet? K novým výdavkom chýbajú príjmy, dlh Slovenska v najbližších rokoch ešte porastie

Radovan Ďurana, INESS odpovedá na novinársku otázku: 

"Inflácia za uplynulé roky zvýšila prevádzkové výdavky štátu. Súčasné zvyšovanie platov vo verejnom sektore (hlavne v zdravotníctve) je rýchlejšie ako rast daňovo odvodových príjmov. Ak k tomu pridáme nezodpovednú rodinú politiku, a extrémne vysoké náklady na kompenzácie cien energií domácností výsledkom je dlhodobý tlak na vysoké výdavky aj v budúcnosti. Vláda na niektorých miestach šetrí (príklad úspor pri obstarávaní IT licencií), ale tieto úspory ani zďaleka nestačia nestačia. Výsledkom bude trvalá vyššia úroveň deficitu, čo sa premietne do rastu dlhu. Treba si pritom uvedomiť, že kvôli vzorcu výpočtu dlhu, v ktorého menovateli je infláciou nafúknutý HDP, sa opticky javí nárast dlhu ako malý. Ale z pohľadu schopnosti štátu dosahovať úspory je rast dlhu pomerne vysoký.  Úspory sú všeobecne achilovou pätou slovenských vlád, znižovanie výdavkov je akoby zakázanou témou. Obávam sa preto tlaku na zvyšovanie daňových príjmov, čo sa môže premietnuť do spomalenia rastu ekonomiky a miezd. Bez úspor uzdravenie verejných financií nebude možné. Úspory sú možné v prevádzke, viď rastúci počet štátnych úradníkov a verejných úradov, ale tieto nie sú rozhodujúce. Nevyhnutné bude zvyšovať efektivitu sociálnych výdavkov-škrtaním výdavkov, ktoré nespĺňajú kritérium adresnosti. Bohužiaľ vláda predĺžila obdobie nízkych cien elektriny pre domácnosti - a hoci tu priame dotácie nemusia byť, nutné budú pri cenách plynu, ktoré bude vláda tiež stropovať. Tieto transfery sú neefektívne, namiesto adresnej dávky odkázaným domácnostiam sú podporovaní všetci bez ohľadu na príjem. To je luxus, ktorý si verejný sektor nemôže dovoliť, ak chce znížiť verejný dlh na udržateľnú úroveň."

Celý článok uverejnený dňa 12.4.2023 si môžete prečítať tu. 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards